Kontakt

Adresa:
Top English, s.r.o.
Obežná 4
821 02 Bratislava

IČO: 44623879
Email: office@topenglish.sk
Mobil: 00 421 905 547 157
Mobil: 00 421 918 429 186

Bankové spojenie:

VUB Banka
Číslo účtu: 2430523951/0200

Denný letný tábor - miesta konania