Program - tábory pre deti

Výučba

Deti sa budú učiť anglický jazyk hravou formou, ako aj kreatívnym a zábavným spôsobom. Aj ostatné aktivity sú zamerané na využívanie slovnej zásoby a precvičovanie si jazyka v praxi.

Počas výučby anglického jazyka budú deti rozdelené do menších skupín podľa jazykovej úrovne a veku. Jednu skupinu tvorí približne 10 detí. Deti budú zaradené do skupín podľa dvoch vekových kategórií: 7 – 10 rokov, 11 – 14 rokov.

Výučba bude prebiehať v priestoroch Jazykovej Školy Top English na Kalinčiakovej 12, v Bratislave, resp. vo vonkajších priestoroch školy v prípade pekného počasia.

Jedinečné tábory pre Vaše deti – jazykový denný tábor Bratislava!

Letný detský tábor a jeho aktivity

Počas času mimo výučby a za pekného počasia budú pre deti pripravené rôzne zábavno – súťažné športové aktivity a hry v rámci priestorov športového areálu školy. V prípade špatného počasia budú k dispozícii interné priestory školy ako napríklad telocvičňa, klubovňa, počítačová miestnosť a pod.

Aktivity budú rôzneho rozsahu a charakteru. Program sa bude prispôsobovať počasiu, počtu a veku detí. Medzi aktivity patria: futbalový turnaj pre chlapcov, olympiáda pre deti každého veku, tanečné štúdio, kreslenie a pod.

Jazyková škola Top English si vyhradzuje právo na zmenu programu vzhľadom k počasiu.

Harmonogram (ukážka)

  7:30 - 9:00 9:00 - 10:30 10:30 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:30 14:30 - 16:00 16:00 - 16:30 16:30 - 17:00
Pondelok Príchod Angličtina Desiata Aktivity Obed Angličtina Aktivity Olovrant Odchod
Utorok Príchod Angličtina Desiata Aktivity Obed Angličtina Aktivity Olovrant Odchod
Streda Príchod Angličtina Desiata Aktivity Obed Angličtina Aktivity Olovrant Odchod
Štvrtok Príchod Angličtina Desiata Aktivity Obed Angličtina Aktivity Olovrant Odchod
Piatok Príchod Angličtina Desiata Aktivity Obed Angličtina Aktivity Olovrant Odchod